top of page
Search

Arhivsko poslovanje

Po potrebi dolazimo kod klijenta radi popisa papirne dokumentacije, obuke i preciziranja načina rada. Veći deo posla može da se obavi daljinski, a kod manje zahtevih klijenata i ceo posao. Kako bi najbolje iskoristili ovaj posao, a ne samo ispunili zakonsku obavezu, mi možemo da povežemo ove akte sa ostalim aktima, Vašom poslovnom politikom i potrebama, te da obavimo potrebne obuke za rad zaposlenih i rukovodstva. Ne zaboravite na veoma visoke kazne za neispunjavanje zakonskih obaveza: 50.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno, 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Podsećamo da je rok za dostavu prepisa arhivske knjige za 2021. godinu - 30. april 2022. godine.

MI MOŽEMO DA PREUZMEMO SVE OVE OBAVEZE NA SEBE.

064/8531006 cycluspodrska@gmail.com www.cyclus-consulting.com


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page