top of page
Search

Poljoprivredna gazdinstva - registracija i knjigovodstvo

Updated: Aug 25, 2021


Registracijom poljoprivrednog gazdistva, poljoprivrednici stiču mogućnost nastupanja na tržištu i ostvarivanja raznih pogodnosti - subvencije, donacije, otkup proizvoda i drugo.

Mogućnost vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prilikom vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva nudimo usluge:

• Vođenje poslovne knjige prihoda i rashoda – PK1

• Vođenje poslovne knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara PK 2

• Vođenje evidencije o gotovim proizvodima – GP

• Obračun PDV-a i izrada prijave za PDV

• Sprovođenje popisa

• Obračun amortizacije

• Sastavljanje poreskog bilansa

• Utvrđivanja finansijskog rezultata i sastavljanje Bilansa uspeha


Ukoliko je u pitanju sistem dvojnog knjigovodstva, nudimo uslugu:

• Vođenje glavne knjige, dnevnika i poslovnih knjiga

• Vođenje analitičkog knjigovodstva: gotovi proizvodi, proizvodnja, materijal, kupci, dobavljači, osnovna sredstva

• Izrada kalkulacija

• Obračun PDV-a i izrada prijave za PDV

• Sprovođenje popisa

• Obračun amortizacije

• Izrada završnog računa,

• Izrada poreskog bilansa i poreske prijave na dobit


172 views0 comments
bottom of page