top of page
cube-1472804.png

SPECIJALIZOVANE USLUGE

vishnu-mohanan-ora8Ec8vCZM-unsplash.jpg

JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA

U eri pandemije, ograničenog broja zaposlenih, ograničenih zarada, smanjenih prihoda, a sve većih obaveza JKP, nije lako održati kurs. Pored opštih problema, mnoga JKP se suočavaju i sa problemom nerazumevanja lokalne samouprave, koja je i osnivač većine JKP.

Specijalizovane usluge vezane za JKP pružaju rešenja za većinu problema, a naročito one koji deluju nerešivi. 

Korišćenjem naših specijalizovanih usluga, rešavaju se problemi:

1. nedostatka kadrova, usled tržišta rada, malih zarada i slično; 

2. ograničenja broja zaposlenih; 

3. velikih izdataka za isplatu zarada;

4. organizacije rada u vreme pandemije, ali i kao način smanjenja troškova, radom od kuće i optimizacijom radnog vreme, kontakata sa strankama i partnerima;

5. nedostatka finansijskih sredstava, budnim praćenjem prihoda i rashoda, povećanjem prihoda iz usluga prema korisnicima i trećim licima, smanjivanja troškova optimizacijom i praćenjem vozila, radnog vremena zaposlenih, automatizacijom procesa i primenom drugih metoda modernog poslovanja;

6. masovnog fakturisanja, korišćenja komunalnih usluga i naplate potraživanja;

6. Ispunjavanja zakonskih i drugih obaveza, poput izrade vodnih akata, dokumenata o kretanju otpada, ispuštanju otpadnih voda u recipijent, izveštavanja o zaradama, izrade tromesečnih izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti i drugo.

Naš tim čine i stručnjaci iz raznih oblasti poslovanja JKP sa prosečnim iskustvom od 16 godina rada u JKP. 

Naročito su pokrivene oblasti i komunalne delatnosti:

 • Pravni poslovi

 • Organizacioni poslovi

 • IKT i kancelarijsko poslovanje

 • Finansije i računovodstvo

 • Snabdevanje vodom za piće

 • Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda

 • Upravljanje grobljima i sahranjivanje

 • Pogrebna delatnost

 • Upravljanje komunalnim otpadom

wine-growing-2151457.jpg

POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

Prateći promene propisa i potrebe raznih oblika i vrsta poljoprivrednih gazdinstava, kao i najbolje prakse iz zemalja, koje su već ustrojile ovu oblast na sličan način, želimo da pružimo svu potrebnu pomoć poljoprivrednicima.

Pored postupka registracije, izdavanja računa i knjigovodstva, možemo ponuditi i druge usluge iz oblasti poljoprivrede.

Svakako najinteresantnije su pravne i knjigvodstvene sluge:

 • Registracija

 • Angažovanje sezonskih radnika

 • Pomoć i saveti pri zaključivanju svih vrsta ugovora

 • Naplata potraživanja

Mogućnost vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prilikom vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva nudimo uslugu:

 • Vođenje poslovne knjige prihoda i rashoda – PK1

 • Vođenje poslovne knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara PK 2

 • Vođenje evidencije o gotovim proizvodima – GP

 • Obračun PDV-a i izrada prijave za PDV

 • Sprovođenje popisa

 • Obračun amortizacije

 • Sastavljanje poreskog bilansa

 • Utvrđivanja finansijskog rezultata i sastavljanje Bilansa uspeha

Ukoliko je u pitanju sistem dvojnog knjigovodstva, nudimo uslugu:

 • Vođenje glavne knjige, dnevnika i poslovnih knjiga

 • Vođenje analitičkog knjigovodstva: gotovi proizvodi, proizvodnja, materijal, kupci, dobavljači, osnovna sredstva

 • Izrada kalkulacija

 • Obračun PDV-a i izrada prijave za PDV

 • Sprovođenje popisa

 • Obračun amortizacije

 • Izrada završnog računa,

 • Izrada poreskog bilansa i poreske prijave na dobit

table-71380.jpg

UGOSTITELJI

Ugostiteljska delatnost je najpogođenija merama za sprečavanje COVID-19. Ugostiteljski objekti su zatvarani, ograničavano je radno vreme, način pružanja usluga, ali i dalje imaju niz obaveza po tom osnovu. S druge strane, kupovna moć gostiju je smanjena, pa se šteta usled pandemije ne može nadoknaditi povećanjem cena i prometa.

U saradnji sa Moment Poslovnim programima i drugim partnerima, nudimo Vam kompletna rešenja, od otvaranja do svih vrsta proširenja delatnosti.

Sa našim uslugama, možete pratiti poslovanje u svakom trenutku, uštedeti na troškovima i povećati prihode, ali i sprečiti nesavesan rad konobara, izbeći rad na "crno" bez ikakvih posledica po prihode i plaćanje PDV.

 • Specijalizovane pravne usluge. Postupak registracije, uređivanje poslovanja, izrada propisanih akata, radni odnosi, kao i primena Zakona o ugostiteljstvu, pripadajućih podzakonskih akata i drugih propisa, koji regulišu vršenje ugostiteljskih usluga. Zakonom o ugostiteljstvu, kao i međunarodnim konvencijama i standardima je propisano vršenje ugostiteljskih usluga, a na prodaja roba, kako to žele da prikažu pojedini predstavnici turističke i drugih inspekcija, ali i skoro sve knjigovodstvene agencije, jer im je tako posao dosta olakšan. Međutim, tako je ugostiteljima posao dosta otežan i znatno povećana opasnost od visokih kazni, zbog neslaganja stanja u magacinu i izdatih računa.

 • Specijalizovane knjigovodstvene usluge. Naše knjigovodstvene usluge se zasnivaju na važećim propisima i pružaju čvrst oslonac za bezbedan, ekonomičan i efikasan rad ugostitelja. Promet se, naravno, evidentira i obačunava kroz ugostiteljske usluge, a ugostitelji dobiju kompletne informacije o strukturi rashoda, sa predlogom ušteda, kao i svih odstupanja od uobičajenog prometa.

 • Elektronska (online) fiskalizacija. Pružamo Vam svu moguću pomoć i usluge vezanu za predstojeću elektronsku fiskalizaciju i izdavanje elektronskih računa. U očekivanju detaljen regulative i smernica za elektronsku fiskalizaciju, pripremamo instant rešenja, kako što se tiče usluga, tako i što se tiče potrebne opreme i povezivanja sa Poreskom upravom RS.

 • Ugostiteljski konsalting. Veliko iskustvo naših saradnika i partnera je na Vašoj strani. Možemo Vam pomoći oko nabavke opreme, instalacije informatičke opreme, rasporeda stolova, poslovanja šanka, određivanja vremena i vrste akcija i popusta (happy hour i drugo), privlaćenja određene vrste gostiju, reklamiranja i mnogo drugih aspekata rada ugostitelja.

 • Oprema za ugostitelje. Možemo Vam ponuditi širok asortiman opreme potrebne za rad ugostitelja - fiskalne kase, računari, tableti, adapteri, šankomeri, nameštaj, rashladni uređaji i drugo.

 • Moment Restaurants - Program za ugostitelje. Uz instalaciju programa za kompletan rad ugostitelja, predviđen je i set pravnih, knjigovodstvenih i organizacionih saveta, usluga i tipova za jednostavan i uspešan rad. Detalje programa možete pogledati na www.momentpos.com 

tamanna-rumee-eD1RNYzzUxc-unsplash.jpg

MALOPRODAJNI OBJEKTI

Za maloprodajne objekte svih vrsta, pripremili smo set standardnih usluga, ali i usluge za pojedine delatnosti.

U saradnji sa Moment poslovnim programima, obezbeđujemo i programsku podršku za prodaju, izdavanje računa i vođenje svih vrsta evidencija.

Naše usluge se mogu podeliti na:

 • Specijalizovane pravne usluge. Postupak registracije, uređivanje poslovanja, izrada propisanih akata, radni odnosi, kao i primena posebnih propisa za pojedine delatnosti.

 • Specijalizovane knjigovodstvene usluge. Naše knjigovodstvene usluge se zasnivaju na važećim propisima i pružaju čvrst oslonac za bezbedan, ekonomičan i efikasan rad trgovaca. Praćenjem posebnih propisa i odredaba za pojedine delatnosti nećete plaćati suvišan PDV, druge poreze, carine, akcize i druge finansijske obaveze.

 • Elektronska (online) fiskalizacija. Pružamo Vam svu moguću pomoć i usluge vezanu za predstojeću elektronsku fiskalizaciju i izdavanje elektronskih računa. U očekivanju detaljen regulative i smernica za elektronsku fiskalizaciju, pripremamo instant rešenja, kako što se tiče usluga, tako i što se tiče potrebne opreme i povezivanja sa Poreskom upravom RS.

 • Trgovački konsalting. Veliko iskustvo naših saradnika i partnera je na Vašoj strani. Možemo Vam pomoći oko nabavke opreme, instalacije kase, informatičke opreme, određivanja vremena i vrste akcija i popusta, privlaćenja određene vrste kupaca, reklamiranja i mnogo drugih aspekata rada trgovaca.

 • Oprema za trgovce. Možemo Vam ponuditi širok asortiman opreme potrebne za rad trgovaca - fiskalne kase, računari, tableti, adapteri, police, nameštaj, rashladni uređaji i drugo.

 • Moment Retail - Program za trgovine. Uz instalaciju programa za kompletan rad trgovaca, predviđen je i set pravnih, knjigovodstvenih i organizacionih saveta, usluga i tipova za jednostavan i uspešan rad. Detalje programa možete pogledati na www.momentpos.com 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
mechanics-551265.jpg

SVE NA JEDNOM MESTU

Zahvaljujući velikom broju stručnjaka iz raznih oblasti, rešenja su povezana i usklađena. Praćenje poslovanja vrši se iz više, međusobno sinhronizovanih, oblasti. 

clock-163580.jpg

VREME I ROKOVI

Ne gubite vreme na rešavanje detalja, brigu o zaposlenima i rokovima.

Mi pratimo rokove, tokove sredstava (cash flow) i celokupno poslovanje.

Pravovremenost je ključna.

euro-870757.jpg

UŠTEDA NOVCA

Uštedite na zaposlenima, uslugama, opremi i robi.

Dobrom i čestom analizom poslovanja, smanjite troškove i povećajte prihode.

Praćenje tokova u svakom trenutku.

bottom of page